Historik

Lotta-Ingalill

Lotta Carsbo Niklasson och Inga-Lill Andersson driver spinneriet.

Historik

Sommaren 2001 blev det känt att Hablingbo Ullspinneri var till salu. Detta fick ett antal eldsjälar inom ullnäringen och textilbranchen att reagera. Många ville se att spinneriet blev kvar på ön och att den växande hanteringen fick chansen att utvecklas och betjäna alla inblandade i ull- och textilverksamheter på Gotland. Det fanns stor risk att maskinparken såldes och transporteras till utlandet. Även den kompetens som de som arbetat med maskinerna innehaft försvinner om maskinerna demonteras och säljs. Detta kunde få till konsekvens att det inom överskådlig tid skulle bli mycket svårt att etablera en spinneriverksamhet på Gotland igen om detta skulle bli verklighet.

I det uppkomna läget gick ett upprop ut där intresserade erbjuds att teckna andelar i ”Nya Hablingbo Ullspinneri”. Andelarna kostade 1000 kronor styck. För administrationen av detta ansvarade inledningsvis Suderlamm ekonomiska förening. En interimsstyrelse bestående av åtta personer bildades också.
Insamlingen startade den 30 augusti 2001. Den 25 november hade man lyckats få in 251 000 kronor. Detta belopp fördelat på 140 andelsägare. Den 27 november samma år så skrevs ett avtal om köp av ullspinneriet. Spinneriutrustningen demonterades och flyttades från Hablingbo till ett magasin i Silte i avvaktan på permanenta lokaler.

Vid ett årsmöte den 28 mars 2002 bildades Hablingbo ullspinneri ekonomiska förening. Stadgarna som föreslagits antogs och föreningen blev formellt bildad. Med detta så upphörde interimsstyrelsen med sin verksamhet.

Under sommaren/hösten 2002 fick vi tillgång till lokaler i ett f d snickeri i Fardhem. Lokalen iordningställdes och maskinerna installerades. Produktionen kom äntligen i gång. Från det ”nygamla” spinneriet levererades högklassigt garn av väldigt hög kvalité. Det gotländska garnet har blivit väldigt efterfrågat av kunder från Gotland och fastlandet. Det har gått så långt att det blivit nödvändigt att säga nej till kunder beroende på att maskinerna går för full kapacitet och produktionen begränsas till vad maskinerna orkar med. En av orsakerna till att kvalitén är så hög beror på att tvättningen av ullen är så effektiv. Ulltvätten utförs av en andelsägare och intressent i föreningen. Därmed går maskinerna mycket bättre och driftstoppen har minimerats.

Sommaren 2007 drabbades föreningen av ett bakslag. Spinneriet blev uppsagt från lokalerna till
årsskiftet 2007-2008. Vi lyckades utverka en förlängning av kontraktet till våren 2008. Att spinneriet måste lokaliseras till södra Gotland är ett absolut krav.

Efter ett intensivt arbete med att lösa lokalfrågan så kom ett genombrott under hösten 2007. Vi har tecknat ett nytt hyresavtal med Kullens Fastigheter AB som förvaltar lokalerna i Fardhem. Detta nya avtal innebär att maskinerna och övrig utrustning får vara kvar i de lokaler som vi använt de senaste åren. Att vi kom till den lösningen innebär en stor lättnad för hela verksamheten.
En omedelbar konsekvens blev att Andels-och driftföreningen bildade en projektgrupp i syfte att utveckla verksamheten runt spinneriet. Ett ”Ullrike Gotland har bildats. Namnet är också Varumärkesskyddat. Vi hoppas mycket på att namnet ska användas av flera intressenter inom lammnäringen på Gotland.
Ett annat resultat av projektarbetet har varit att vi under sommaren 2008 hyrt en tillfällig butik vid Storgatan i Hemse. I den butiken har vi tillsammans med Vamlingbolaget bedrivit en mycket lyckosam verksamhet under tiden maj till oktober. Kombinationen av varor från spinneriet och Vamlingbolagets produkter blev mycket uppskattat av våra kunder. Butiken varit välbesökt och försäljningen har varit god. Bemanningen av butiken har skett dels genom ideella insatser av ett antal eldsjälar, dels av Vamlingbolaget.
Detta lyckade försök med butiksförsäljning på annan plats än vid spinneriet har sporrat oss att försöka upprepa detta även under nästa sommar. Av den anledningen har projektet ”återupplivats” med uppdraget att försöka finna en lämplig lokal för ändamålet. Att lokalen bör ligga i Hemse är vi alla överens om.

Länge sedan något skrevs på denna sida…

Under 5 år hade vi butik i Hemse. Nu är det tredje året(2015) vi hyrt lokal bredvid spinneriet i Fardhem. Logistiken är enklare, våra kunder kan se var garnet tillverkas och i mån av tid kan vi berätta lite om hur det går till.

Under hösten/våren 2014/2015 har vi arbetat i spinneriet tre dagar/ vecka vilket vi fortsätter med under hösten 2015. Vi fortsätter alltså oförtrutet att tillverka garn och karda ull, om än i något lägre takt.

2014 och 2015 deltog vi i Fårfesten i Kil, vilket gett mersmak. Om inget oförutsett inträffar så ligger i planen att även 2016 åka till Värmland och sälja våra produkter.

Vi var i Kil även 2016. Fantastisk försäljning och vi träffade många ullintresserade människor. Har man inte varit i Kil på Fårfesten så rekommenderas det varmt att göra ett besök. I planen ligger nu att åka nästa år. 2017 blir det Gotlandstema.

Vi står inför att reparera ”gnuggen”. Mattorna måste bytas innan vi kan göra garn igen. Det kommer att ske nu under hösten om vi bara kan lösa finansieringen.