Länkar

Projekt Lammgotland http://www.lammgotland.se/
Gotlands läns Hushållningssällskap http://www.hush.se/i/
Svenska Fåravelsförbundet http://www.faravelsforbundet.com/
Vamlingbolaget , Gotland http://www.vamlingbolaget.com/index.php
Barbro Lomakka http://www.lomakka.se/
Grasp Studio, Visby http://www.graspstudio.se/
Ekolammgotland http://www.ekolammgotland.se/
Christina Eriksson Rosén
http://www.gotlandsull.se/


 
 
 
 
 
 
Gotlands Spinneri